INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 10.02.2020 g. 12:00 – ogłoszenie w IMSIG

https://www.imsig.pl/pozycja/2019/249/67051,%22AUTO_-_CENTRUM%22_PRZEDSI%C4%98BIORSTWO_MOTORYZACYJNE_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA

Informacja o unieważnieniu dokumentów akcji Spółki – ogłoszenie w IMSIG

https://www.imsig.pl/pozycja/2020/3/394,%22AUTO_-_CENTRUM%22_PRZEDSI%C4%98BIORSTWO_MOTORYZACYJNE_SP%C3%93%C5%81KA_AKCYJNA